Kerkdienst 16 juli 2023


16-07-2023 09.30 uur Mariakerk Winsum Ds. J. van der Velden

Winsum 16 juli 2023
voorganger ds. Joke van der Velden uit Amsterdam
organist: dhr. Dirk van Mourik
Ouderling van dienst: Klaas Wijnia
Diaken: Frits Sieswerda
Kosters: Jan en Jolanda Poelstra
 

Welkom aansteken kaarsen en votum 
Psalm 100: 1, 2 en 3
Bemoediging en Groet
Eeuwige God, wij die U nooit hebben gezien
Allen: zie ons hier samen.
Wij, die van U hebben gehoord
Allen: hoor Gij ons aan.
Uw NAAM is dat U mensen helpt
Allen: wees onze hulp.
U hebt alles gemaakt
Allen: maak alles nieuw.
In de bijbel staat dat U ons bij name kent
Allen: leer ons U kennen
Die Bron van het Leven wordt genoemd,
Allen: doe ons toch leven.
U die gezegd hebt: IK ZAL ER ZIJN
Allen: wees hier aanwezig.
           AMEN                                                         
 Psalm 100: 4
KYRIEGEBED
Lied 657; 1, 2 en 3
Bij de opening van het Woord
Open Uw Woord en maak ons hart
daarvoor ontvankelijk zodat
wij de betekenis verstaan.
Schep met Uw Geest in ons ruim baan.
 
Open ons hart opdat Uw Woord
in al haar rijkdom wordt gehoord
en dat wij in het oude boek
vinden waar ieder mens naar zoekt.
Lied 317 : 1
Lezing Eerste Testament Genesis 28: 10 – 22
Lied 313: 1
Lezing Tweede Testament Lukas 19: 1 – 10 Frysk
Lied 313:5
Uitleg en Verkondiging “God ontmoeten”
Orgelspel

Gedicht:  ‘mijn broeders/zusters hoeder?’
Twee handen schoon gebleven
door onpartijdigheid
wie durft ze uit te steken
en noemen ‘God gewijd’?
 
Twee ogen uitgekeken
geen ander meer zien staan
wie zou ze durven sluiten
en zó ten onder gaan?
 
Twee oren doof geworden
voor andermans verdriet
wie zou daarmee nog horen
een vrolijk zondagslied?
 
Met handen, ogen, oren…
door keuzes vroeg of laat
herscheppen wij de aarde
tot alle goeds in staat.
 
Mededelingen en Collectes: Rudolphstichting
Gebeden en gezamenlijk Onze Vader
Lied 793: 1, 2 en 3
Uitzending en Zegen (zingend beAMEN)
 
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl