Kerkdienst 16 januari 2022


16-01-2022 9.30 uur St. Gertrudiskerk Baard Ds. G. Wessels

Online dienst vanuit Baard, zonder kerkgangers

Liturgie, 2e na Epifanie, 16 januari 2022

Voorganger: Ds. G. Wessels
Ouderling van Dienst: Klaas Wijnia
Diaken: Annalies Woudstra
Organist: Harm Westra
Koster: Pieter van Gunst
Voorzangers: René Venema, Anneke Lettinga, Annalies Woudstra en Brigitte Greidanus
 
Afkondigingen
 
INTREDEINTOCHTSPSALM: Psalm 66: 1, 6, 7. Breek aarde uit in jubelzangen.
GROET, BEMOEDIGING, GEBED VAN TOENADERING
KYRIE ELEISON (gebed)
GLORIA: Lied 526: 4. Juich voor de koning van de volken.
GEBED VAN DE ZONDAG
DE HEILIGE SCHRIFTLEZING OUDE TESTAMENT: Jesaja 62,1-5
ANTWOORDPSALM: Psalm 96: 1, 2, 3. Zing voor de Heer op nieuwe wijze
LEZING EVANGELIE: Johannes 2,1-11
ACCLAMATIE: Lied 526: 3. In Kana was de gloed geweken.
PREEK
GELOOFSBELIJDENIS: Lied 655: 1, 3, 4, 5. Zing voor de Heer een nieuw gezang.
 
GEBEDEN EN GAVENDANKZEGGING, VOORBEDE, STIL GEBED, ONZE VADER
INZAMELING VAN DE GAVEN: Collecte Eigen diaconie en onderhoudsfonds
 
ZENDING EN ZEGENSLOTLIED: Lied 968: 1, 2, 5. De ware kerk des Heren...
ZEGEN
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl