Kerkdienst 16 april 2023


16-04-2023 09.30 uur St. Gertrudiskerk Baard Ds. G. Eppink

Kerkdienst Baard 16 APRIL 2023
Ouderling van dienst: Geertje Valk 
Diaken: Annalies Woudstra
Organist: Dhr. H. Westra
Koster: Sjoukje Terpstra


Orgelspel voor de dienst.
Welkom door de ouderling van dienst.
Aansteken van de twee tafelkaarsen

VOTUM (ouderling van dienst)
o. We zijn hier samengekomen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
g. Amen
We zingen staande ons eerste lied : Lied 645 : 1,2,4
Voorganger :  Bemoediging en Groet
Zingen :  Gezang 645 :  5 en 6 ,
Gebed om ontferming en opening van het Woord
Lied : gezang lied 304
Lezen :     Lucas 24 : 13- 35
Zingen :   Lied 333  ( 2 keer.  ) ( Kom Geest van God)
Verkondiging 
Zingen :  Lied  646 De Heer is onze reisgenoot  
Dienst der gebeden  en het Onze Vader
Slotzang : lied 240  Blijf bij ons Jezus onze Heer   
Wegzending en zegen 
Gemeente zingt Amen ( 3 x)

Collecte: Netwerkmaatjes Nieuwkomers

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl