Kerkdienst 15 oktober 2023


15-10-2023 09.30 uur Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda

JEUGDKERK
Gezamenlijke dienst

Liturgie voor de dienst van de Protestantse gemeentes Lank Meamert en de Anna Tsjerke op 15 oktober 2023 ~ de 4e zondag van de herfst ~ om 9.30 uur in de Mariakerk in Winsum. Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, organist: Harm Westra, ouderling van dienst: Knillis Visser, kosters: Jan en Jolanda Poelstra.
In deze dienst is er nevendienst voor de kinderen én voor jongeren van 12 tot 16 jaar.  

~ V O O R B E R E I D I N G ~
Orgelspel
Welkom
Aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
We zijn hier bijeengekomen in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest  
Amen
(We gaan staan)
GROET
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer   
Amen
BEMOEDIGING   
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft              
GEBED VAN TOENADERING
* Lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
KYRIE 
* Glorialied 713 : 1, 2, 3v, 4m, 5 ‘Wij moeten Gode zingen’
 
 ~ H E T  W O O R D ~
GROET
De HEER zal bij u zijn
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG 
Profetenlezing Jesaja 25,1-9
* Lied 451 ‘Richt op uw macht’
Evangelielezing Matteüs 22,1-14
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
PREDIKING
Orgelspel
* Liet 1010 ‘O Hear, wol frede skinke’
 
~ G E B E D E N  E N  G A V E N ~
Gebeden, stilte, ‘Onze Vader’
Mededelingen en inzameling van de gaven
* Lied 747 : 1, 4, 6 ‘Eens komt de grote zomer’
ZEGEN
Amen (3x)
 
Na de dienst is er koffie en thee. Tige wolkom!
 
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl