Kerkdienst 14 januari 2024


14-01-2024 09.30 uur Mariakerk Winsum Ds. S. Leene

Voorganger: S. Leene
Ouderling van dienst: Geertje Valk
Diaken: Dick Roosink
Organist: Jetske Bakker
Koster: Jolanda Poelstra


Orde van dienst 14 januari 2024, Mariakerk, Winsum
 
Orgelspel 
Welkom 
Aansteken van de twee tafelkaarsen 

VOTUM 
o. We zijn hier samengekomen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
g. Amen 

Bemoediging:
V.         Onze hulp is in de naam van de Heer
            die hemel en aarde gemaakt heeft
G.        die trouw houdt tot in eeuwigheid
            en niet laat varen het werk van zijn handen.

 
Gebed om warmte
 
Eeuwige, goede God,                                   
wij warmen ons                                            
aan de belofte van
een goede, geheelde schepping.
Wij houden het bij
louter de liefde als enige wapen,
blijven zoeken naar verzoening en vrede,
blijven verlangen naar vriendschap.
Elkaar bevelen wij vandaag
aan uw hoede
aan elkaars aandacht en zorg.
 
G.        Amen
 
Lied 283 (Frysk)
Lezen: psalm 108 uit 150 psalmen vrij van Huub Oosterhuis
We zingen bij wijze van gebed om ontferming en loflied: 413 (Nl)
Gebed bij het openen van de schrift
Lezing: Johannes 2, 1-11
Lied 339a ‘U komt de lof toe’
 
Overweging
Orgelspel
 
Lied 525 (Nl)
Dankgebed, voorbeden, stilte en ‘Onze Vader’
Mededelingen Collecte: De Woonkamer
Inzameling van de gaven
Lied 791 (Frysk)
 
ZEGEN
g. Amen (gezongen, 3x)
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl