Kerkdienst 13 augustus 2023


13-08-2023 09.30 uur Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda

Liturgie voor de dienst van de Protestantse gemeente Lank Meamert
 30 juli 2023 ~ de 8e zondag van de zomer ~
om 9.30 uur in de Mariakerk in Winsum
Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, organist: Dirk van Mourik
ouderling van dienst: Anneke Lettinga, diaken: Annalies Woudstra, koster: Jan en Jolanda Poelstra
 
~ V O O R B E R E I D I N G ~
Orgelspel
Welkom
Aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
We zijn hier bijeengekomen in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest  
Amen
(We gaan staan)
GROET
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer   
Amen
BEMOEDIGING   
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft              
GEBED VAN TOENADERING
* Lied 275 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’
KYRIE 
* Lied 103c : 1,2,5 ‘Loof de koning, heel mijn wezen’
 
~ H E T  W O O R D ~
GROET
De HEER zal bij u zijn
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG 
Eerste lezing Jona 2,2-11
* Lied 885 ‘Groot is uw trouw, o Heer’
Evangelielezing Matteüs 14,22-33
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
PREDIKING
Orgelspel
* Lied 917 ‘Ga in het schip zegt Gij’
 
 
~ G E B E D E N  E N  G A V E N ~
 
Gebeden, stilte, ‘Onze Vader’
Mededelingen en inzameling van de gaven
* Lied 352 : 1,4,5,6,7 ‘Jezus, meester aller dingen’
ZEGEN
Amen (3x)
 
 

Collecte: Eigen Diaconie

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl