Kerkdienst 12 mei 2024


12-05-2024 09.30 uur St. Margrytkerk Easterlittens Ds. A.M. Dijkstra

Liturgie voor 12 mei 2024      Easterlittens
Voorganger:  pastor A.M.Dijkstra-v.d.Woude

 
Thema:    “Laat hen allen één zijn” 

Welkom en Aansteken van de twee tafelkaarsen
Votum (ouderling van dienst)
We zijn hier samengekomen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
Amen                  
 
Groet en bemoediging
Gebed van toenadering
Lied 27: 1  ( Mijn licht, mijn heil is Hij  )   of Frysk:   “  God is myn ljocht en heil”
 
Kyriëgebed
Glorialied lied  713: 5  (  Wij moeten Gode zingen  ) 
 
Toelichting op de lezingen
Gebed van de zondag
 
Eerste lezing:  Psalm 1
Lied   1: 1 en 2       “Gezegend hij … “
 
Evangelielezing: Johannes 17: 14 - 26     
Lied 422: 1, 2 en 3   “ Laat de woorden “ 
 
Overdenking
 
Lied  827: 1, 2, 3 en 4     “Mensen wij zijn geroepen ….
 
Dankgebed, voorbeden, stilte en ‘Onze Vader’
 
Mededelingen (ouderling van dienst)       en Collectes Kerk in Aktie
 
Lied 418: 1, 2, 3  en 4   “God schenk ons de kracht … of Frysk:    “God skink ús de moed ..
 
Zegen
Amen (gezongen, 3x)
 
Liet 416: 1, 2, 3 en 4    Frysk   “Hear wês mei ús oant in oare kear  ….

 
 
 
 
 
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl