Kerkdienst 10 maart 2024


10-03-2024 09.30 uur Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda

4e zondag 40-dagentijd

~Liturgie voor de dienst van de Protestantse gemeente Lank Meamert
op 10 maart 2024 om 9.30 uur in de Mariakerk te Winsum.
De Latijnse naam van deze zondag is ‘Laetare’ naar psalm 122 ‘Verheug je!’
Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, ouderling van dienst: Sietze Greidanus, diaken: Dick Roosink, organist: Mars van ‘t Veer, leiding kindernevendienst: Nynke Valk, koster: Jolanda Poelstra, liturgische schikking: Annet Hankel
 
~ VOORBEREIDING ~
Orgelspel
Welkom
Aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
We zijn hier bijeen in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest  Amen
We gaan staan
GROET
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer 
Amen
BEMOEDIGING  
Onze hulp is in de Naam van de HEER  
die hemel en aarde gemaakt heeft            
GEBED VAN TOENADERING
* Psalm 122 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’
1 : allen
2 : vrouwen, vanaf refrein ‘Jeruzalem dat ik bemin’ allen  
3 : mannen,  vanaf refrein ‘Jeruzalem dat ik bemin’ allen
SMEEKGEBED
* Lied 546 : 1,2,4 ‘Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden’
Project Kind op Zondag ‘Wat goed dat jij er bent!’
* Lied 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal’
 
~ DIENST VAN HET WOORD ~
 GROET
De HEER zal bij u zijn
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG
…. in deze veertig dagen en heel ons leven. Amen
Profetenlezing Jeremia 29,1-14
* Lied 1009 ‘O lieve Heer, geef vrede’
Evangelielezing Johannes 6,1-15
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
Overdenking
Orgelspel
* Lied 836 : 1,2,3,4 ‘O Heer die onze Vader zijt’
De kinderen komen weer terug
* Projectlied (zie boekje Veertigdagentijd, blz.9 )
 
~ DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN ~
Dankgebed, voorbeden, stilte, ‘Onze Vader’
Mededelingen en inzameling van de gaven collecte stichting De Hoop
* Lied 981 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ 
Wegzending en zegen
* Amen (3x)
 
 
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl