Kerkdienst 10 juli 2022


10-07-2022 Mariakerk Winsum Ds. G. Wessels

Ouderling van dienst: Knilles Visser
Diaken: Frits Sieswerda
Organist: Dhr. D. van Mourik
Kosters: Jan en Jolanda Poelstra


4e zondag van de zomer, 10 juli 2022, Winsum 
INTREDE Welkom en mededelingen door ouderling van dienst.
INTOCHTSPSALM: Psalm 17: 2, 3, 7. Gehoorzaam aan uw heilig woord.
GROET
BEMOEDIGING
GEBED VAN TOENADERING
KYRIE ELEISON: GEBED
GLORIA: Psalm 138: 1. U loof ik, Heer, met hart en ziel.
GEBED VAN DE ZONDAG
DE HEILIGE SCHRIFTLEZING UIT HET OUDE TESTAMENT: Deuteronomium 30,9-14
ANTWOORDPSALM: Psalm 25: 1, 2, 4. Heer, ik hef mijn hart en handen …
LEZING UIT HET EVANGELIE: Lucas 10,25-37
ACCLAMATIE: Lied 968: 5. Met God zijn wij verbonden.
PREEK
GELOOFSBELIJDENIS: Lied 754: 1 t/m 3. Liefde Gods, die elk beminnen ….
Gebeden en gavenDANKGEBED, VOORBEDE, STIL GEBED, ONZE VADER
Zending en zegenSLOTLIED: Lied 838: 1 t/m 4. O grote God, die liefde zijt.
ZEGEN

Collecte: Cordaid Memisa

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl