Kerkdienst 10 december 2023


10-12-2023 09.30 uur Mariakerk Winsum Ds. A. Terlouw

2e ADVENTSZONDAG

ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG 10 DECEMBER 2023,
TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT, IN DE MARIAKERK VAN WINSUM
Voorganger: ds. Adri Terlouw; Organist: Jetske Bakker
   
Aan het beging
Orgelspel
Welkom
Votum :
Ouderling: We zijn hier samengekomen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Allen : AMEN

Intochtslied: Lied 441 : 1
Aansteken van de tweede adventskaars
Projectlied: ‘ Weet jij hoe laat het is’
Bemoediging
V.        Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V.        Die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen   EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON
 
Psalm van de Zondag: Psalm 80 : 1 en 2
Gebed
Kyrielied: Lied 463 : 1 (allen), 2 (vrouwen), 3 (mannen), 4 (vrouwen), 5 (mannen); allen: 6, 7 en 8
 
Aan het woord
Groet: Vg.: De HEER zij met u
Gem.:  OOK MET U ZIJ DE HEER.
Lezing uit het Eerste Testament: Jesaja 40 : 1 - 11
Lied: Lied 528
Evangelielezing: Johannes 1 : 19 -28
Lofprijzing: Lied. 339a
Overdenking, gevolgd door stilte en muziek
We zingen het lied na de overdenking: Lied 442
 
Voor elkaar en voor de wereld
Gebeden; we eindigen met het gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
 
Inzameling van de gaven Edukans
Slotlied: Lied 440 : 1 en 2
Zending en zegen
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl