Kerkdienst 1 mei 2022


01-05-2022 11.00 uur St. Margrytkerk Easterlittens Ds. H. Strubbe

Liturgie voor zondag Misericordia/Goede Herder
in de Sint Margrytkerk van Easterlittens, 1 mei 2022

-Orgelspel
-Woord van welkom en mededelingen
-Ouderling: Votum en handdruk
-Groet en drempelgebed
-Introitus: Psalm 33: 1 en 8
-Kyriegebed
-Gloria: Lied 305
-Gebed van de zondag
-Profetenlezing: Jesaja 61: 1-3
-Lied 659: 1, 2 en 3
-Inleiding op het Evangelie
-Johannes 21: 1-17
-Lied 649: 1, 3, 5 en 7
-Overdenking
-Lied 643: 1, 2, 5 en 7
-Gebeden
-Inzameling
-Slotlied: Lied 653: 1, 6 en 7
-Zegen

Collecte: Farm Friends

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl