Kerkdienst 6 december 2020 (uitgewerkte liturgie)


06-12-2020 9.30 uur Mariakerk Winsum Dhr. U. Zwaga

(Bewerkt als voorbeeld voor liturgie met koppelingen naar schriftlezing en collecte)
2e Advent 12e Zondag van de Herfst.1e Zondag van de Wintermaand.
(VB oorspronkelijk gepland HKB)

Liturgie voor zondag 6 december 2020

Thema: "De komst van de HEER."
Kleur: Paars
 
 • Woord van welkom door de ouderling van dienst
 • Intochtslied 456: 1, 2, 5 en 8
 • Bemoediging en groet
 • Het aansteken van de 2e Advents kaars
 • Woorden van LICHT
 • Loflied 2e Adventslied: 455: 2
 • Psalmlezing voor de zondag 80: 1 t/m 8
 • Antwoordlied 34: 7 en dan 2
 • Kyrie gebed en openen van de H. Schrift
 • Antwoordlied 381: 1
 • 1e Schriftlezing Jesaja 40: 1 t/m 11
 • Antwoordlied 442: 1 en 2
 • 2e Schriftlezing Johannes 1: 19 t/m 28
 • Antwoordlied "Iedere nacht verlang ik"
 • Verkondiging en uitleg "De komst van de HEER."
 • Orgelmuziek
 • Antwoordlied 103 C : "Bless the Lord"
 • Mededelingen door de ouderling van dienst
 • Dankgebed en voorbede
 • Slotlied 441: 1 en 6
 • Wegzending
 • Antwoordlied 425: 1 
(bullits idee van WMMedia)

Collecte is bij de uitgang
Diaconie voor Trijntje Beimers tbv 2 missieposten in een zuidwestelijke uithoek van Tanzania
Kerkvoogdij
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl