Kerkdienst 31 januari 2021


31-01-2021 09.30 uur Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda


Online dienst, zonder kerkgangers.
Liturgie voor de onlinedienst van de Protestantse Gemeente Lank Meamert
op zondag 31 januari 2021  ~ de 4e na Epifanie ~  om 9.30 uur in de Mariakerk te Winsum
 
~ V O O R B E R E I D I N G ~
Orgelspel
Welkom
Stilte en aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
We zijn hier samen gekomen in de Naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest  
Amen
Hierna gaan we staan
GROET   
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer   
Amen
BEMOEDIGING  
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft             
GEBED VAN TOENADERING   
* Psalm 23
KYRIEGEBED met lied 301k
* Gloriamuziek ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ (J.P.Sweelinck, lied 302)
 
~ D E  S C H R I F T ~
GROET
De HEER zal bij u zijn 
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG 
Thoralezing:  Deuteronomium 18,15-18
* Lied 253 ‘De zon daalt in de zee’ [CD ‘Met hart en ziel’]
Evangelielezing: Marcus 1,21-28
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
OVERWEGING
Orgelspel:
Cantate ‘Ich hab in Gottes Herz und Sinn’ - J.S.Bach. Deze zondag wordt ook wel ‘septuagesima (zeventig) ’ genoemd (de 70stedag voor Pasen).  Bach schreef voor deze zondag deze cantate; de bewerking is vermoedelijk van Pachelbell.
 
~ G E B E D E N   E N   G A V E N ~
Afkondiging overlijden
GEBEDEN met voorbeden, stilte, lied 369b ‘Onze Vader’ [CD ‘Met hart en ziel’]
Mededelingen en bestemming collecte 
* Lied 982 ‘In de bloembol is de krokus’ [CD ‘Met hart en ziel’] 
ZEGEN
Orgelspel
 
Aan de dienst werkten mee: ds. Jurjen Hilverda (voorganger), Simon Bouma (organist),  Anneke Lettinga (ouderling van dienst), Frits Sieswerda (diaken), Pieter van Gunst en Carin Reitsma (kosters). De muziek is afkomstig van de CD serie ‘Met hart en ziel’ met liederen uit het ‘Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk’.
 
 
 De collecte is voor: KIA Noodhulp Ethiopië

Terug naar overzicht

Copyright 2021: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl