Kerkdienst 28 februari 2021


28-02-2021 Mariakerk Winsum Ds. R. Reitsma

Reminiscere
2e zondag veertigdagentijd

Kindernevendienst tussen hemel en aarde
Collecte is voor: Pioniersplekken in Nederland

Votum (na welkom en aansteken kaarsen)
Groet en Bemoediging
Lied: 25,1.2.3
Kyriegebed met Lied: 301a
Gebed van de zondag
Evangelielezing: Marcus 9,2-10 (gekoppeld aan mijn bijbel)
Acclamatie: Lied: 339f
~~~Preek~~~
Lied: 545
Gebeden (en gaven)
Lied: 543
Zegen

Schikking
2e zondag Veertigdagentijd

Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken
Mattheüs 25:35

Bij de schikking:
Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’.
De glazen worden deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels.

Terug naar overzicht

Copyright 2022: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl