Kerkdienst 20 december 2020


20-12-2020 9.30 uur Mariakerk Winsum Ds. L. Westra

4e Advent Fryske tsjinst
We houden wel diensten, maar zonder kerkgangers, alleen online.

Yntochtsliet: Psalm 19: 1 en 2
Fotum en groet
Gebed
Liet 437
Gebed
1e Lêzing: 2 Samúel 7: 4-16
Psalm 110: 1 en 2
Lukas 1: 26-38
Liet 157a
Preek
Oargelspyljen
Gebedens, ôfsletten mei stil gebed en Us Heit
Liet 444
Seine

Kollekte by de útgong: Bahay Aurora

Symbolische schikking 4e advent
Deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen.
Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar
zwangerschap aankondigt. De bol met knop staat symbool voor de aankondiging:
er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk.
 
Ik open mijn ziel
en vul de kribbe van mijn leven
met ontvankelijkheid.
Hul mij in kleuren
en geuren van gedroogd stro.
Ontsteek het vierde licht
dat gloort in het Noorden.
 
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen
elkaar in het teken van de bloembol;
nieuw leven breekt door,
hoe klein ook het begin.

 

Terug naar overzicht

Copyright 2021: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl