Kerkdienst 14 maart 2021


14-03-2021 9.30 uur Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda

Laetare
4e zondag veertigdagentijd

Kindernevendienst: in het gras
Collecte: KIA Diaconaat Nederland

Liturgie voor de dienst van de PKN-Streekgemeente Lank Meamert
op 14 maart 2021 om 9.30 uur in de Mariakerk te Winsum
De Latijnse naam van deze zondag is ‘Laetare’ naar psalm 122 : ‘Verheug je!’
 
Van de dienst worden video opnamen gemaakt als test, mogelijk worden deze de komende week op deze plaats beschikbaar gesteld.

~ VOORBEREIDING ~

Orgelspel: “Fanfare” van Emma Louise Ashford
Welkom
Aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
We zijn hier bijeen in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest
Amen
We gaan staan
GROET
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer 
Amen
BEMOEDIGING  
Onze hulp is in de Naam van de HEER   
die hemel en aarde gemaakt heeft            
GEBED VAN TOENADERING
* Lied 122 : 1,2 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’
SMEEKGEBED
* Lied 546 ‘Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden’

~ DIENST VAN HET WOORD ~
GROET
De HEER zal bij u zijn
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG
…. in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen
Profetenlezing:  Jozua 4,19-24.5,10-12                
* Lied 335 ‘Hoor het woord’ (3x)
Evangelielezing Johannes 6,1-15
* Lied 339b ‘U komt de lof toe’
Overdenking
Orgelspel: “Short prelude” van Herbert Arthur Chambers
* Lied 383 ‘Zeven was voldoende’  
 
~ DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN ~
Dankgebed, voorbeden met acclamatie lied 368d ‘Houd mij in leven’, stilte, Onze Vader
Mededelingen en bestemming collecte
* Lied 836 :  1,2,3,4 ‘O Heer die onze Vader zijt’
Zegen
Amen 
Orgelspel: “Festliche Musik”  van Lothar Graap       
 
Aan deze dienst werkten mee:                                             
Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, ouderling van dienst: Anneke Lettinga, diaken: Frits Sieswerda, organist: Jetske Bakker, zangers: Geertje Valk, René Venema en Annalies Woudstra, kosters: Pieter van Gunst en Carin Reitsma, liturgische schikking: Annet Hankel

Liturgische schikking
De naakten kleden
 
‘ Ik was naakt en jullie kleedden mij ’
Mattheüs 25: 36
 
Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan wordt.
Wat je met kleding biedt, is waardigheid en warmte. Voor deze schikking worden de glazen bekleedt met jute. Een dik touw accentueert de open hartvorm. In de glazen plaatsen we bloeiende bloesems. De takken vallen naar elkaar toe zodat er een soort van ‘ luchtig geweven kleed ’ ontstaan.
 

Terug naar overzicht

Copyright 2021: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl