Artikelindex

ADRESSEN:

De predikant:
Ds. J. Hilverda
Kleasterdyk 2
8831 XB Winsum.

telefoonnummer 0517-234271
emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

TELEFOONNUMMERS:

Streekkerkenraad:
Ds. Jurjen Hilverda, predikant, tel. 0517-234271

Dhr. Yde Groenveld, ouderling-kerkrentmeester, tel. 058-3000138

Mw. Sjoukje Terpstra-Steenbeek, ouderling, tel. 0517-341481

Mw. Geertje Valk, ouderling, tel. 0517-341874

Dhr. Sietze Greidanus, ouderling-kerkrentmeester en scriba,
tel. 0517-342329

Dhr. F. Sieswerda, diaken, tel. 0517-341851

Dhr. Knilles Visser, ouderling-kerkrentmeester, tel. 0517-341426

Mw. Annalies Woudstra, diaken, tel. 0517-342226

Mw. Anneke Lettinga, ouderling-kerkrentmeester,
tel. 0517-341536

Mw. Anneke Bouma, ouderling, tel. 0515-332646

Mw. Neeltje van der Woude, diaken, tel. 0515-331248

Moderamen: (dagelijks bestuur)
Ds. Jurjen Hilverda, Annalies Woudstra, Geertje Valk en
Sietze Greidanus

Postadressen:
Secretariaat “Lank Meamert” De Haven 5, 8831 ZP, Winsum
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. I. Bouwma-Frankena, penningmeester Streek Diaconie,
tel. 0517-341952
Bankrekeningnummer: NL 35 RABO 0149 0347 84

Dhr. J. Klaver, penningmeester Streekgemeente Lank Meamert, tel. 0517-341782
Bankrekeningnummer: NL 41 RBRB 0845 1759 12

HERVORMDE GEMEENTE BAARD
College van Kerkrentmeesters:

Dhr. J.J. Pijlman, voorzitter
tel. 0517-341420

Dhr. Y. Groenveld
tel. 058-3000138

Dhr. A. Terpstra, administrerend kerkrentmeester
tel. 0517-341481

Dhr. Y. Valk
tel. 0517-341874

Koster:
Mw. C. Reitsma-Pijlman
tel. 0517-342453

HERVORMDE GEMEENTE EASTERLITTENS
College van kerkrentmeesters:

Mw. A. Lettinga
tel. 0517-341536

Dhr. U. Stremler
tel. 0517-341480

Dhr. A. Bouma, secretaris
tel. 0515-332646

Financiële administratie
Mevrouw M. Osinga – van der Veen
0515-335136 / 06-21315347

Koster:
Dhr. P. van Gunst
tel. 0517-341642

HERVORMDE GEMEENTE WINSUM
College van kerkrentmeesters:

Dhr. S. Greidanus, voorzitter
tel. 0517-342329

Dhr. D. Reitsma, secretaris
tel. 0517-341707

Dhr. K. Visser, financiën
tel. 0517-341426

Financiële administratie:
Dhr. K. Visser
tel. 0517-341426
Bankrekening NL 02 RABO 0371 0007 69

Kosters:
Jan en Jolanda Poelstra,
tel. 0517-342978, 06 10314199