Artikelindex

 

Hoofdstuk II Visie

De visie van de gemeente beschrijft waartoe de gemeente zich geroepen voelt. Een visie geeft weer waar de gemeente voor wil staan en gaan en is toekomstgericht en uitdagend. De visie is de verbindende schakel tussen enerzijds profiel en anderzijds het programma.

De gemeente vormt een gemeenschap, zij zoekt steeds weer de band met God en zij weet zich geroepen tot dienst aan de samenleving. Vanuit deze drie kerntaken komen wij voor de streekgemeente Lank-Meamert bij de volgende punten die gezamenlijk onze visie vormen.

• De gemeente wil een open geloofsgemeenschap zijn, waar mensen samen met anderen en in het licht van de woorden van God, de zin van hun leven kunnen ontdekken. De gemeente wil een zorgzame gemeenschap zijn waar mensen zich veilig voelen.

• De gemeente wil uitnodigend en laagdrempelig zijn, zowel voor kerkleden als voor de dorpsgemeenschap. De gemeente wil ruimte geven aan mensen die op zoek zijn naar rust, bezinning en een luisterend oor. De gemeente wil een plek zijn waar mensen kunnen ontdekken wie zij zelf zijn en wat God van hen vraagt.

• De gemeente wil getuigen van de boodschap van het evangelie, op een aansprekende en eigentijdse wijze, voor alle generaties. Jeugd en jongeren krijgen alle ruimte om te zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn, om Christus te leren kennen en te groeien in geloof.

• De gemeente wil een gemeenschap zijn waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, in liederen, gebeden en in de tekenen van doop en avondmaal.

• De gemeente wil een beweging zijn van hoop, verwachting en inspiratie. De gemeente streeft naar verbondenheid met de wereld om ons heen. De gemeente richt zich op heelheid, gerechtigheid en vrede. Wij zijn er voor anderen.

• De gemeente wil openstaan voor samenwerking met andere geloofsgemeenschappen in een open dialoog waarin wederzijdse uitgangspunten gerespecteerd worden.