Artikelindex

 

Hoofdstuk X Publiciteit en communicatie

Publiciteit

De streekgemeente Lank-Meamert publiceert haar gemeentenieuws op haar website: www.Lankmeamert.nl, in "It Tsjerkebarren" wat maandelijks wordt uitgegeven samen met de Gereformeerde Kerk van Winsum. De belangrijkste gemeenteberichten worden door de redactie ook geplaatst in De Kerkklok. Dit is een regionaal kerkblad.

Alle diensten worden bekendgemaakt in het Friesch Dagblad, in de Skille en de dorpskrantjes.
Bijzondere diensten, zoals de Paascyclus, Diaconieprojecten en Kerstfeesten, worden vaak ook per rondschrijven en op affiches aangekondigd. Bij bijzondere diensten worden wervende liturgieën uitgereikt.

Bij elke kerk is een mededelingenbord geplaatst, waarop alle kerkdiensten en activiteiten van de streekgemeente te lezen zijn.

Contakten naar buiten

In elke kerkdienst staan bloemen die na de dienst als een groet van de gemeente bij iemand thuis worden bezorgd.
In de examentijd krijgen alle geslaagden, welke voor de eerste keer slagen in het voortgezet onderwijs, een roos aangeboden met de felicitaties van de plaatselijke gemeenten.
Bij jubilea van gemeenteleden én op verjaardagen van de kerkenraadsleden wordt een bloemetje bezorgd.
Bij de geboorte van een kind worden de ouders gefeliciteerd en ontvangen ze voor hun kind een boekje.
Bij nieuwe inwoners wordt een bloemetje bezorgd met daarbij de gemeentegids en het laatste nummer van 'It Tsjerkebarren".

Op uitnodigingen voor bovenplaatselijke aangelegenheden wordt altijd gereageerd. Tenzij een schriftelijke reactie door scriba of predikant passend wordt geacht, zal aan een uitnodiging gehoor worden gegeven door twee vertegenwoordigers van de kerkenraad. Hiervoor zijn twee aandacht functionarissen aangewezen.

We organiseren geregeld een evenement voor een groter publiek waarbij we ook een beroep doen op dorpsgenoten die niet lid van de gemeente zijn.

Werkgroepen

Binnen de streekkerkenraad zijn zes werkgroepen die overeenkomen met de programmaonderdelen uit het beleidsplan. Hieronder een overzicht van deze werkgroepen. Vermeld staan ook de verantwoordelijken voor het overeenkomende programmaonderdeel. Voor elke werkgroep is een contactpersoon aangewezen.