16  december 2018  Bahay Aurora ( Filippijnen)

De Stichting Noodhulp Filippijnen (SNF) beheert in samenwerking met counterpartner Felicisimo Aurora - Bahay Kalinga Inc. (FABKI) een kindertehuis op de Filippijnen, genaamd "Bahay Aurora". De kinderen worden liefdevol opgevangen en verzorgd in een veilige woonomgeving, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot gezonde verantwoordelijke en goed opgeleide burgers. Tijdens het verblijf in het kindertehuis Bahay Aurora worden de kinderen waarden en normen geleerd. De kinderen worden gestimuleerd om een opleiding te volgen, zodat zij in de toekomst in staat zijn om in eigen levensonderhoud te voorzien. De organisatie op de Filippijnen zal handvatten worden aangereikt om op termijn onafhankelijk te worden van buitenlandse financiële hulp.

23 december  2018  Kinderen in de knel  (KIA  kerstcollecte)

Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten!

30 december  2018   Eigen Diaconie

31 december  2018  Vluchtelingenwerk

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.