11 augustus  2019 Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

18 augustus  2019  Stichting Heifer

Heifer Nederland is een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie. We maken deel uit van het Heifer International netwerk, dat al in 1944 is gestart met de bestrijding van honger en armoede door duurzame veehouderij te stimuleren. Eind jaren 30 gaf Heifer al jonge, drachtige koeien (vaarzen, of heifers in het Engels) aan mensen die te lijden hadden onder de Spaanse burgeroorlog. Het eerste kalf gaf men door aan iemand anders. Sinds 2014 stijgt het aantal mensen met honger weer. In 2017 waren wereldwijd 821 miljoen mensen ondervoed. Dat is 1 op de 9. In Sub-Sahara Afrika heeft bijna 1 op de 4 mensen onvoldoende te eten. Een grote meerderheid daarvan is boer of boerin. In Afrika staat de landbouwsector sterk onder druk. Boeren beschikken niet over de juiste technieken en middelen en hebben te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Dit leidt tot uitgeputte bodems en slechte oogsten. Daarnaast is op het platteland de toegang tot markten vaak lastig. Terwijl door de snelgroeiende bevolking de vraag naar voedsel stijgt.

01 september  2019   Eigen Diaconie

08  september  2019   Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân

15  september  2019 Mercy Ships

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling. Op dit moment hebben we één groot ziekenhuisschip in de vaart – de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen.

22  september  2019   gezamenlijk Jeugdwerk

29  september  2019  Zorg voor eenzame ouderen in Moldavië   ( KIA  Werelddiaconaat)

In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen. Collecteer deze zondag voor Internationale Ouderendag (1 oktober) mee, zodat 400 ouderen liefdevolle thuiszorg krijgen en 210 vrijwilligers en professionals getraind worden om de juiste zorg te kunnen bieden.

06  oktober  2019  Algemene collecte Bijdragenadvies Frysân

13  oktober  2019  Werkgroep Kerken en Landbouw Frysân 

De werkgroep vraagt aandacht voor alles wat met de agrarische sector te maken heeft. Ze doet dat uit verbondenheid met het geloof in God, zijn Woord, de kerkelijke gemeente en degenen die in de agrarische sector werkzaam zijn. De werkgroep wil graag een dialoog op gang helpen tussen hen die werken in de agrarische sector en de kerken. De werkgroep kiest voor het bewuste leven in verbondenheid met de Schepper en alle medeschepselen. Dit wordt uitgedragen door middel van materialen, activiteiten, ondersteuning bij vieringen en aandacht via sociale en publieke media.  De werkgroep denkt na over wat goed en verantwoordelijk is, stelt kritische vragen over het menselijk handelen tegenover mens, dier, plant en aarde. Ze vraagt daarbij om rechtvaardigheid en barmhartigheid. Uiteindelijk doel is om bewust het goede leven te leven in harmonie met elkaar.  De werkgroep is verbonden met de Raad van Kerken Fryslân, met de katholieke kerk via Solidair Friesland en met de classis Fryslân van de Protestantse Kerk in Nederland. De werkgroep werkt voor iedere christelijke organisatie die zich verbonden weet met het christelijke geloof. De werkgroepsleden zijn verbonden aan één van deze kerken en hebben affiniteit met de landbouw. De werkgroep wordt financieel gesteund door giften van kerken, diaconieën en parochiële caritas-instellingen en door particuliere bijdragen.    

20  oktober  2019   Stichting Faridpur

Stichting Faridpur is actief in Faridpur in Bangladesh en in Mangu in Nigeria. De stichting steunt de medische en sociale projecten van Cees en Neeltje Spronk.  Cees is plastisch chirurg en organiseert elk jaar twee medische missies naar Mangu en één missie naar Faridpur.  Stichting Faridpur stelt zich ten doel alle giften nagenoeg volledig ten goede laten komen aan degenen, voor wie de giften bedoeld zijn.

27 oktober  2019  Eigen Diaconie

03 november  2019  Hadassa Hoeve

Je wilt zelfstandig wonen en je hebt daarbij begeleiding nodig. Bijvoorbeeld omdat je een turbulente jeugd hebt gehad of door een sociale beperking. Bij de Hadassa Hoeve maken we een persoonlijk ontwikkelingsplan met elke jongere. Hierin staat wat het doel van het verblijf is en hoe we daar aan gaan werken. In vier fasen – Leunen, Leven, Leren en Loslaten, werken de begeleiders samen met jou aan zelfstandigheid.

10  november  2019

17 november  2019  Stichting de Hoop

Iedereen kan in het leven tegen problemen aanlopen waar je zelf niet zomaar uitkomt. Soms kan een specifieke gebeurtenis alles op zijn kop zetten. Soms loop je op tegen jezelf of je onvermogen om dingen te veranderen. Je merkt misschien dat je jezelf niet meer in de hand hebt, of dat je maar niet verder komt. Je voelt je belemmert door angst, boosheid of je voelt je somber. Misschien weet je al wat er met je aan de hand is, misschien nog niet.  Wanneer er problemen zijn ontstaan en je hulp wilt, zoeken we met jou op welke gebieden herstel nodig is. We zoeken passende hulp voor jouw situatie en willen je gedurende de behandeling hoop en perspectief bieden en daarmee uitzicht op een nieuw leven. De weg ernaar toe gaan we samen. We respecteren wie je bent, of je ons geloof nu deelt of niet. Ieder mens is bij ons welkom. We geloven dat je waardevol bent en dat er hoop is om verder te komen.

24  november  2019   Edukans

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Wereldwijd gaan 262 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren.