07 oktober  2018  Eigen Diaconie

14  oktober  2018  Leven van vis en ecotoerisme in Nepal  (wereldvoedseldag KIA)

De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project! 

21 oktober  2018  Faridpur

Stichting Faridpur helpt gehandicapten en weeskinderen een toekomst op te bouwen door corrigerende chirurgie, huisvesting en scholing.

28 oktober  2018   Hervormingdag Oekraine (KIA)

In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het land. Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan €50 per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrij willigers van acht lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten.

04 november 2018   Meer kansen voor inheemse bevolking (Zending Brazilie KIA)

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en –materialen.

18 november  2018  Stichting de Hoop

Mensen worden bij De Hoop gezien. Wij helpen op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen.

25 november  2018  Edukans

Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Onderwijs geeft kinderen vaardigheden waarmee ze aan een goede toekomst kunnen bouwen. Daarom werken wij iedere dag aan beter onderwijs in ontwikkelingslanden.

02  december  2018   Stichting Trijntje Beimers

In de Tweede Wereldoorlog was het gezin Beimers betrokken bij het verzet. Ze hadden een Joodse onderduikster in huis en Trijntje bracht illegale kranten voor het verzet rond. Nadat het bevolkingsregister van Het Bildt in september 1943 door het verzet was vernietigd, moesten velen onderduiken – zo ook Trijntje.

Trijntje Beimers vatte het plan op een kindertehuis te beginnen. Omdat het echtpaar Deming het daar niet mee eens was, besloot ze in 1965 met een aantal medewerkers een nieuwe zendingspost op te richten. De keuze viel op Kilangala in het gebied Ufipa in de regio Rukwa, waar de uit Kenia verdreven Wafipa-stam een nieuw thuisland had gevonden. Het krantje Nuru bleef ze uitgeven. Om fondsen te werven voor haar nieuwe project verbleef Beimers in 1965-1966 in Neder­land, wat resulteerde in de oprichting van de Stichting Afrika Zending in IJmuiden en de Stichting Trijntje Beimers, in 1967 opgericht in Sint Annaparochie. In Tatanda kreeg Beimers de roepnaam Mama Katarina.

In 1968 opende Beimers het eerste kindertehuis op de zendingspost, waaraan gedurende korte tijd ook een blindenschooltje verbonden was. Door een arts, verpleeg­kundigen en andere missionarissen aan te trekken kon ze haar zendingspost in Kilangala uitbreiden met onder andere een polikliniek, die vanaf 1973 onder leiding van dokter Harry Kamstra en zijn vrouw werd omgebouwd tot ziekenhuis. Trijntje Beimers werkte ondertussen samen met de Moravian Church (in Nederland: Evangelische Broedergemeente of Hernhutters genoemd), die in Rukwa een grote aanhang had. Op ‘safari’ (Swahili voor ‘reis’), de evangelisatie-rondreizen die Trijntje Beimers met haar medewerkers hield, wist ze het geloof in meer dan vierhonderd dorpen te verspreiden. Tot op hoge leeftijd bleef ze deze safari’s maken. Vanuit de zendingspost werden door de plaatselijke bevolking in de omringende dorpen veertien kerken gebouwd, die door de week als school dienst deden.

09 december  2018   Eigen Diaconie