31  maart 2019  Eigen Diaconie

07 april   2019  Rwanda 25 jaar na de genocide  (KIA)

In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.

14 april  2019   Stichting de Hoop

Vrienden van De Hoop ondersteunt het werk van De Hoop en van een aantal stichtingen die aan De Hoop verbonden zijn. Binnen die organisaties worden mensen geholpen die worstelen met verslaving of met psychische problemen. Ook worden vrouwen en meisjes geholpen die verstrikt zijn geraakt in de duistere wereld van de prostitutie.Vaak zien de cliënten geen uitzicht meer. Zij lopen vast in hun bestaan en zijn wanhopig. Zoals cliënten heel vaak zeggen: “Dood wil ik niet, maar leven kan ik niet.” De medewerkers kunnen hun gelukkig laten zien dat er een nieuw bestaan wél mogelijk is! Mensen met ontwrichte levens worden, aan de hand van het Evangelie, op weg geholpen naar een nieuwe leven.

18  april 2019  Stichting Het Passion 

Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek. Omgeven door weilanden en geboomte ademt het een sfeer van reflectie en aandacht. Omringd door vrijwilligers vinden de dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen. Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te maken naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal project en afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers.

20  april  2019  Help de getroffenen van cycloon Idai in zuidelijk Afrika

In zuidelijk Afrika voltrekt zich op dit moment een ramp. De orkaan Idai laat een spoor van verwoesting, overstromingen en wanhoop achter. In Malawi, Mozambique en Zimbabwe zijn honderden mensen dodelijk getroffen. De schade aan scholen, ziekenhuizen, landbouwgrond, waterleidingen, wegen en huizen is enorm. Volgens de VN is het misschien wel de ergste natuurramp ooit in zuidelijk Afrika. Honderdduizenden mensen zijn getroffen. De situatie is nijpend. De beelden die we gezien hebben van mensen in nood zijn verschrikkelijk.

 21  april  2019  Zending  versterk de kerk in Pakistan  (Pasen)

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouw met uw Paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.

28  april  2019   Rudolphstichting

De Rudolphstichting zet zich in omdat we willen dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.

05 mei  2019  Kerk zijn in oorlogstijd  Syrië  (KIA )

Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp zoals voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijk collecteren voor onze naasten in Syrië.

12  mei  2019   Light for the world

Light for the World werkt aan een wereld waarin mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk. Het bieden van ondersteuning aan mensen met een handicap is een deel van de oplossing. Ook overheden, werkgevers en scholen hebben een taak om eventuele belemmeringen op te sporen en weg te nemen. Gelijke kansen? Daar zorgen we samen voor!

19  mei  2019  Farm Friends

De Lease Koe Voor kleine boeren is het lenen van geld voor een nieuwe koe onbetaalbaar. Daarom heeft Farm Friends de Lease Koe bedacht. Via z'n coöperatie krijgt de boer een drachtige Lease Koe. Zodra de koe melk gaat geven wordt de aanschafwaarde van € 400 via het melkgeld terug betaald. Daar doen de meeste boeren twee jaar over. Na twee jaar zijn de koe en het kalfje eigendom van de boer. Het terugbetaalde geld wordt gebruikt voor de aanschaf van de volgende Lease Koe.En met dat geld wordt een volgende boer geholpen enzovoort enzovoort!

26  mei  2019  Edukans

Edukans werkt aan grote én kleine onderwijsprojecten voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden. We zorgen voor goed opgeleide leraren, veilige scholen, betrokken ouders en passende beroepsopleidingen. We werken aan gelijke kansen voor jongens en meisjes en staan klaar voor kinderen in nood.

30  mei  2019  St Heifer

Terwijl de economieën van veel ontwikkelingslanden snel groeien zijn er nog steeds zo'n 821 miljoen mensen ondervoed. In Sub-Sahara Afrika heeft bijna 1 op de 4 mensen onvoldoende te eten. Het grootste deel leeft op het platteland: juist boerenfamilies leven onder de armoedegrens en hebben onvoldoende te eten. In Afrika hebben erosie en uitspoeling van bodems de kwaliteit van de gronden aangetast. De productie van de boeren is onvoldoende voor de eigen voedselvoorziening en die van hun omgeving. In onze visie spelen kleinschalige boeren – mannen én vrouwen – een sleutelrol in het oplossen van deze problemen. Met meer kennis, betere middelen, meer samenwerking en betere toegang tot markten kunnen juist zij hun productie en inkomens verhogen, hun kwetsbaarheid verminderen en het landgebruik verduurzamen. Zij zijn cruciaal voor het opbouwen van duurzame, inclusieve regionale voedselsystemen. Heifer Nederland wil het potentieel van deze boeren ontsluiten om voedselzekerheid en voldoende inkomen te realiseren, en bij te dragen aan sterke, duurzame lokale economieën. We betrekken het Nederlandse publiek bij dat werk. Heifer werkt samen met gemeenschappen om honger en armoede te bestrijden, met zorg voor het milieu.