16 juni  2019   Lepra Stichting 

Sinds 1967 werken we aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps. Dat doen we door vroege opsporing, behandeling en revalidatie van leprapatiënten, zodat ze weer gewoon kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

Op 12 maart 2019 heeft de Leprastichting met de SkinApp de Innovation Award gewonnen op het International Society for Neglected Tropical Diseases (ISNTD) Festival als beste app voor veldgebruik voor tropische ziekten. De SkinApp werd eerder al bekroond met The Spindle Award for Best Idea tijdens het Partos Innovation Festival in 2017. De SkinApp werd vooral geprezen vanwege “de sterke toewijding om de gezondheidszorg te verbeteren door het ontwikkelen van deze innovatieve manier om huidziekten te diagnosticeren, en vanwege het bouwen aan sterke nationale- en internationale partnerschappen”. We zijn erg trots op deze prestatie en de erkenning van het werk dat in dit project is gestopt door onze medewerkers, partners en alle betrokken mensen in het veld. De door de Leprastichting en Erasmus MC ontwikkelde SkinApp is een mobiele applicatie die bedoeld is om eerstelijns gezondheidswerkers te ondersteunen bij het herkennen van huidziekten, waaronder een groot aantal vergeten tropische ziekten. Door vroegtijdige diagnose en behandeling van huidaandoeningen zoals lepra, draagt de SkinApp bij aan de preventie van handicaps en het ontstaan van psychologische en sociaal-economische problemen.

30 juni  2019  Tûmba

Tûmba is kenniscentrum voor discriminatiezaken, diversiteit en gelijkheid. Tûmba biedt gratis advies en sociaal-juridische hulp wanneer je discriminatie meemaakt. Ook bieden we een groot aanbod voor onderwijs en professionals. Bijvoorbeeld over vooroordelen, pesten, racisme, gender, migratie en vluchtelingen. Het gaat daarbij om ontmoeting en het delen van ervaringen. Theater, beeldende kunst en filosofie kunnen onderdeel zijn van ons aanbod. Tûmba voert in opdracht van gemeenten de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen uit.

Tûmba betekent saamhorigheid. Onze naam verwijst naar de tumba, een muziek- en dansstijl, bekend op Aruba, Bonaire en Curaçao. De tumba draagt een boodschap uit over solidariteit. Het komt oorspronkelijk uit Congo en is in de tijd van de slavernij naar de ABC-eilanden meegenomen.

07 juli  2019  Simavi

Simavi bouwt aan een gezond leven voor iedereen. Want alleen als je gezond bent kun je jezelf ontwikkelen, voor je gezin zorgen en zo de armoedespiraal doorbreken. Daarom investeren wij in de basisomstandigheden voor een gezond bestaan en zorgen wij ervoor dat kwetsbare mensen – vooral meisjes en vrouwen – een gezond leven kunnen leiden.

14 juli  2019  Stichting de Ondergrondse Kerk  

SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. We werken vanuit ons geloof in Jezus Christus en laten ons daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel. Het werk van SDOK is ontstaan vanuit het getuigenis van Richard Wurmbrand een predikant uit Roemenië. Vanaf 1966 spoort Wurmbrands getuigenis ons aan om met dezelfde daadkracht en passie naast vervolgde christenen te staan.

21 juli  2019  Budgetmaatje Fryslân

In het project Budgetmaatje Fryslân kunnen mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken, gekoppeld worden aan een vrijwilliger. Het Budgetmaatje biedt de hulpvrager sociale en praktische ondersteuning en helpt om (weer) grip te krijgen op zijn of haar financiën.

29 juli  2019  Nieuw Hydepark Doorn (voorheen Roosevelt vakantiehuis)

Nieuw Hydepark ligt in het groene hart van Nederland, op de Utrechtse Heuvelrug. Deze nieuwe vakantieaccommodatie (geopend in april 2016) is omringd door prachtige natuur.Verken bijvoorbeeld wandelend of per fiets het landgoed Hydepark. U ervaart daar dat veel in stand is gebleven uit vroegere tijden. Zoals het fraaie landhuis en de Oranjerie. Het is een prachtig park met een rijke flora en fauna.

04 augustus  2019  Eigen Diaconie

11 augustus  2019 Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

18 augustus  2019  Stichting Heifer

Heifer Nederland is een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie. We maken deel uit van het Heifer International netwerk, dat al in 1944 is gestart met de bestrijding van honger en armoede door duurzame veehouderij te stimuleren. Eind jaren 30 gaf Heifer al jonge, drachtige koeien (vaarzen, of heifers in het Engels) aan mensen die te lijden hadden onder de Spaanse burgeroorlog. Het eerste kalf gaf men door aan iemand anders. Sinds 2014 stijgt het aantal mensen met honger weer. In 2017 waren wereldwijd 821 miljoen mensen ondervoed. Dat is 1 op de 9. In Sub-Sahara Afrika heeft bijna 1 op de 4 mensen onvoldoende te eten. Een grote meerderheid daarvan is boer of boerin. In Afrika staat de landbouwsector sterk onder druk. Boeren beschikken niet over de juiste technieken en middelen en hebben te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Dit leidt tot uitgeputte bodems en slechte oogsten. Daarnaast is op het platteland de toegang tot markten vaak lastig. Terwijl door de snelgroeiende bevolking de vraag naar voedsel stijgt.