De omgang met moeder aarde

Onlangs hadden we een kerkdienst met de kinderen van de clubs, een prachtige happening. Het thema was ‘De dieren in de Bijbel’. We ontdekten dat dieren in de Bijbel best wel vaak voorkomen en soms ook een heel speciale rol vervullen. In de overdenking ging het onder anderen over het volgende:

‘In het allereerste verhaal uit de bijbel, in Genesis 1, worden de dieren al genoemd, eerst de dieren en daarna de mensen. Op dezelfde dag zijn ze gemaakt, de zesde dag. Aan het einde van die zesde dag kijkt God naar alles wat hij had gemaakt en Hij zag dat het heel goed was. Álles was dus zeer goed, mensen én dieren hebben een speciaal plekje bij God. Met elkaar zijn we deel van iets dat heel groot is, van de aarde, de schepping. Elk stukje leven daarop is belangrijk en kostbaar.
Dat betekent dat we er heel bewust mee om mogen gaan, met de aarde, met de dieren. De mens wordt gevraagd zo goed mogelijk te zorgen voor de aarde. Soms lukt ons dat heel goed, en soms niet zo goed. We leven op deze aarde, we zien hoe mooi het allemaal is en tegelijk weten we dat het soms ook moeilijk is, dat dieren het moeilijk hebben of zelfs uitsterven. En daar proberen we met z’n allen wat aan te doen. Want we kunnen niet zonder, niet zonder een wereld waarin iedereen graag wil leven, we zijn er zelfs afhankelijk van. Op school leren jongeren veel over de wereld waarin zij leven. Soms meer dan volwassenen weten ze wat er aan de hand is en dat er wat moet gebeuren. De dieren in de Bijbel, en alles wat er leeft aan bomen, bloemen, planten, insecten, vlinders, vruchten, enzovoort, daar leven wij mee en leven we van, we zijn er mee verbonden.
Een voorbeeld van iemand die een heel bijzondere relatie met de natuur en de dieren had was Franciscus van Assisi die lang geleden leefde. Hij noemde de dieren zijn familie, hij preekte tot de vogeltjes, hij wist een gevaarlijke wolf te temmen, hij zag ze als zijn broer, zijn zuster, zijn vader. Hij had het ook over moeder aarde, want uit de aarde komt alle leven voort. Niet alleen de bomen maar ook de mens is uit de aarde, uit het stof gevormd, lezen we eveneens in dat eerste boek uit de Bijbel. De huidige paus heeft zich zelfs vernoemd naar deze Franciscus, zo belangrijk vindt hij het hoe we met het milieu en de aarde omgaan. We hebben een heel speciale opdracht van God gekregen. We zijn rentmeester, we zijn er beheerder van, we hebben het in bruikleen.’

Ds. J. Hilverda