Een goed verhaal

‘In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld.

Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Het goede verhaal van God en mensen is een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat namelijk niet koud, maar brengt in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf, maar deel je graag met anderen.’

Maar de Bijbel is niet altijd een toegankelijk boek. We hebben er uitleg bij nodig. Er wordt volop getwijfeld over de waarde: wat is waar en waardevol, wat laten we liever liggen. De Bijbel is een boek dat cultureel en maatschappelijk in ieder geval belangrijk was, en is het nog steeds, bijvoorbeeld als het gaat om de omgang met de natuur of het zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen uit om deze te vertalen naar het eigen leven: wat doet het Woord met jou. Jezus bereikte de mensen met verhalen. Hij vertelde hen over de betekenis van God in zijn leven. Door het vertellen van gelijkenissen ging hem dat misschien nog het beste af. Verhalen spreken immers tot de verbeelding. Zonder een goed verhaal wordt het leven een stuk saaier, met het verhaal krijgt het leven kleur en betekenis. Goede woorden geven troost en weten een mens te bezielen.

‘Een goed verhaal’ is het jaarthema van de landelijke kerk. En wij sluiten daar graag bij aan. Is de Bijbel voor jou een goed verhaal? Of heb je een bijbelverhaal dat voor jou veel betekent?’ Allerlei stellingen zijn er te bedenken, de ene zal je meer aanspreken dan de andere:
De Bijbel is één grote, mooie brief van God.
De Bijbel bevat veel gruwelijke verhalen en daar kan ik dus niks mee.
De Bijbel is hier en daar Gods Woord.
De Bijbel is mijn gids in het leven.
In de Bijbel lees ik wat God van mij vraagt.
De Bijbel is een weg om te gaan, geen stok om te slaan.
Zonder bijbelkennis kun je geen christen zijn.
De Bijbel is oud en niet meer van deze tijd.
De Bijbel zegt me niks, ik kan niet goed horen…

Op de startzondag van 29 september doen we de aftrap van een nieuw seizoen. Een seizoen dat begint (en dat vermoedde u al) met een goed verhaal uit de Bijbel. In de dienst zal een verhaal worden verteld dat mag spreken tot onze verbeelding. Het staat in Handelingen hoofdstuk 12. Het verhaal zal ons vast helpen om er een mooi en inspirerend seizoen van te maken. In de Bijbel gaat het namelijk over mensen van vlees en bloed, gewone mensen dus met hun hoop en angst, hun vertrouwen en liefde, hun gevangenschap en vrijheid, hun geloof en ongeloof, hun betrokkenheid en onverschilligheid. We blijken het allemaal in ons te hebben. We zijn en blijven kinderen van God.

Ds. Jurjen Hilverda