Jeugd


Club
World Servants

CLUB
De eerste clubavonden in het nieuwe jaar zijn al weer geweest en we hopen nog hele gezellige avonden samen te beleven.
Met de 12+ club jeugd hebben we samen besloten om aan het landelijke ”Sirkelslag” deel te nemen. Dit is een spel via internet wat we online spelen met nog wel 100 andere clubs. Het is op vrijdag 7 februari, jullie krijgen nog informatie via de app. Dus dit wordt een uitdaging!! Het gaat uit van JOP jeugdwerk van de PKN.

Op 9 februari om 9.30 uur is er een clubdienst in de Anna Tsjerke, waar heel veel kinderen aan mee werken. Het wordt vast weer heel gezellig. En jong en oud zijn hartelijk welkom!

Ook staat er een filmavond op het programma, hier krijgen jullie nog wel informatie over. World Servants gaat dit samen met de clubleiding organiseren. Een film voor de basisschool kinderen en wat later op de avond voor de 12+ jeugd. We maken er samen een leuke bioscoopavond van.

WORLD SERVANTS
De groep jeugd van World Servants is druk aan het actie voeren. Er staat weer heel wat op het programma.
Onder anderen het Stamppotbuffet op 1 februari, waar ook weer gestreden wordt om de gouden stamper.
En op 15 februari Bingoavond in de Eartpot van Baaium met mooie prijzen!!

Daarnaast komen er nog muziekavonden met het muziekkorps Oranje van Spannum, een orgelconcert met Barteld Post uit Wjelsryp en een Schuurfeest in Baaium. GOED BEZIG!! Heel veel succes!!
Heb je nog vragen, opmerkingen of misschien leuke ideeën dan we horen het graag en we hopen jullie weer veel te ontmoeten in het nieuwe jaar. Namens de jeugdraad een hartelijke groet, Froukje Beuckens .