Jeugd


World Servants

Kindernevendienst

WORLD SERVANTS

Op vrijdag 6 maart zullen we een filmavond organiseren voor de kinderen van groep 5 t/m 8 en de 12+ club. Verdere informatie volgt nog via school en de clubs.

Op zondag 15 maart om 19.30 houdt het korps van Spannum een benefietconcert voor World Servants. Dit wordt een leuke avond met speciaal voor deze avond uitgezochte muziek! Wij hopen dat u hier ook allemaal naar toe komt!

Groetjes actiegroep Wjelsryp-Winsum

KINDERNEVENDIENST
Het thema van het veertigdagenproject is: “Een teken van leven”

De Israëlieten leven als slaven in Egypte en roepen het in hun ellende uit naar God. Bij de brandende braamstruik geeft God aan Mozes een teken van leven: Hij vertelt dat Hij Israël uit de macht van de Egyptenaren zal bevrijden. Daarom moet Mozes naar de farao gaan. Met dat verhaal beginnen we de veertigdagentijd. We zullen ontdekken dat mensen steeds opnieuw mogen hopen op een teken van leven.

Die keer bij de brandende braamstruik was bepaald niet de laatste keer dat God een teken van leven gaf. De Bijbel vertelt hoe Hij dat steeds weer blijft doen. Hoe ellendig mensen er ook aan toe kunnen zijn en hoe verlaten ze zich ook kunnen voelen; de Eeuwige geeft tekens van leven. Met Pasen zullen we horen hoe verlaten Jezus zich voelde, toen zijn weg in het donker leek te eindigen. Maar ook toen wist de hemel een uitweg. Dwars door de dood heen gaf God zijn teken van leven.
Ook wij mogen uitzien naar tekens van leven. We kunnen erom bidden en we kunnen ook een teken van leven doorgeven aan elkaar. Door elkaar te bemoedigen en te troosten, door om te zien naar iemand die het moeilijk heeft, kunnen we laten zien: ook voor jou is er een teken van leven.

1e Zondag 40 dagen: 1 maart, Invocabit, “Stel je voor”
2e zondag 40 dagen: 8 maart, Reminiscere, “Op weg naar Egypte”
3e zondag 40 dagen: 15 maart, Oculi, “Hoor je me”
4e zondag 40 dagen: 22 maart, Laetare, “Laat mijn volk gaan!”
5e zondag 40 dagen: 29 maart, Judica, “Kracht van boven”
6e zondag 40 dagen: 5 april, Palmarum, “Wordt het nu anders?”