Klokken van hoop en troost
De komende drie woensdagen zullen ook de klokken van streekgemeente Lank Meamert in Winsum, Baard en Easterlittens luiden van 19.00 uur tot 19.15 uur. 'klokken van hoop en troost'. 

Jeugd
https://www.kindopzondag.nl/


Klokken van hoop en troost

World Servants

Kindernevendienst

KLOKKEN VAN TROOST EN HOOP
Raad van Kerken in Nederland

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.
Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam.
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Zie ook: https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/klokken-van-troost-en-hoop/

KINDERNEVENDIENST
Nu de kerken dicht zijn, kunnen wij ons voorstellen dat u graag thuis met de kinderen aandacht besteedt aan de Bijbelverhalen.
Het materiaal voor de komende zondagen is daarom zonder inlog te downloaden.
Ook kunt u digitaal het gezinsboekje gebruiken, met materiaal voor elke dag.
Dit staat op de website van Kind op Zondag!!

https://www.kindopzondag.nl/

Het thema van het veertigdagenproject is: “Een teken van leven”

De Israëlieten leven als slaven in Egypte en roepen het in hun ellende uit naar God. Bij de brandende braamstruik geeft God aan Mozes een teken van leven: Hij vertelt dat Hij Israël uit de macht van de Egyptenaren zal bevrijden. Daarom moet Mozes naar de farao gaan. Met dat verhaal beginnen we de veertigdagentijd. We zullen ontdekken dat mensen steeds opnieuw mogen hopen op een teken van leven.

Die keer bij de brandende braamstruik was bepaald niet de laatste keer dat God een teken van leven gaf. De Bijbel vertelt hoe Hij dat steeds weer blijft doen. Hoe ellendig mensen er ook aan toe kunnen zijn en hoe verlaten ze zich ook kunnen voelen; de Eeuwige geeft tekens van leven. Met Pasen zullen we horen hoe verlaten Jezus zich voelde, toen zijn weg in het donker leek te eindigen. Maar ook toen wist de hemel een uitweg. Dwars door de dood heen gaf God zijn teken van leven.
Ook wij mogen uitzien naar tekens van leven. We kunnen erom bidden en we kunnen ook een teken van leven doorgeven aan elkaar. Door elkaar te bemoedigen en te troosten, door om te zien naar iemand die het moeilijk heeft, kunnen we laten zien: ook voor jou is er een teken van leven.

1e Zondag 40 dagen: 1 maart, Invocabit, “Stel je voor”
2e zondag 40 dagen: 8 maart, Reminiscere, “Op weg naar Egypte”
3e zondag 40 dagen: 15 maart, Oculi, “Hoor je me”
4e zondag 40 dagen: 22 maart, Laetare, “Laat mijn volk gaan!”
5e zondag 40 dagen: 29 maart, Judica, “Kracht van boven”
6e zondag 40 dagen: 5 april, Palmarum, “Wordt het nu anders?”